Wróć do strony głównej
Wróć do strony głównej

Radość druga: ODBUDOWA PLAŻY   

Radość druga: ODBUDOWA PLAŻY                    

Oczekiwana od wielu lat i w zasadzie najważniejsza dla Wicia, inwestycja przywracająca sens bytu miejscowości bezpośrednio nadmorskiej.                                                                                                 
Kilka liczb: długość ok. 2 km; szerokość 40 m; grubość warstwy do 1,5 m. Koszt, ok. 2 mln. złotych.     
 

Inwestor: Urząd Morski w Szczecinie - dosłownie kilka miesięcy po objęciu nadzoru nad naszym, wiciowym morskim brzegiem.
Refulacja objęła odcinek plaży od wejścia 2Z do połowy odcinka między 4W a 5W