Wróć

Wicie w historii

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z XV wieku

Zawsze to była niewielka wieś chłopska i rybacka. Została założona około 1400 roku przez Szwedów. Z języka szwedzkiego wywodzi się również nazwa wsi - vittja, co oznacza "przylądzie", lub też "plac składowy".

Tuż przed 1407 roku Kartuzi otrzymali prawo wybudowania klasztoru na "Dorpstede von Klonnevytze". Do jego wzniesienia jednak nigdy nie doszło. Stare Wicie, położone na mierzei kopańskiej, w XV i XVI wieku było ważnym ośrodkiem handlu rybami. Istniał tu port rybacki, a we wsi działała karczma, należąca do 1618 roku do darłowskiego browarnika Joachima Kuhne.

19 sierpnia 1630 roku na mierzei kopańskiej, obok Wicia, wylądowały wojska szwedzkie. Zadomowiły się tu na 8 lat.

Pod koniec XVII wieku nastąpił upadek Wicia, do którego oprócz wyniszczających wojen przyczyniły się zmiany klimatyczne; podniesienie się poziomu morza, liczne sztormy, przesuwające się wydmy piaskowe. Ostatni mieszkańcy opuścili starą wieś na początku XIX wieku przenosząc się na wschodni kraniec mierzei – tu gdzie obecnie znajduje się wieś.

Wicie należało do pierwszej książęcej domeny darłowskiej (ok. 1341 rok), wieś miała dość poważne znaczenie w okresie istnienia związku hanzeatyckiego - istniał tutaj port rybacki.    W tym czasie były tu trzy karczmy. Rybacy utrzymywali kontakty handlowe z Gdańskiem, Lubeką, Rostokiem, Wismarem, Królewcem handlując towarami rybnymi, smalcem, sadłem i grochem. Przywozili odzież, sól i metale. W 1663 roku w Wiciu mieszkał wolny od służby pańszczyźnianej sołtys i 12 rybaków. Każdy z rybaków posiadał również niewielkie gospodarstwo rolne. Ze względu na silne sztormy i zalewanie wybrzeża wsi, rybacy z Wicia wielokrotnie zmuszeni byli do przenoszenia swoich chat. Zajmowali niewielkie działki, na gruntach folwarku Palczewice, na którym zobowiązani byli do odróbki pańszczyzny.

Obecna wieś w formie dwóch, skrzyżowanych ze sobą ulicówek pochodzi z lat 1810-25. Wcześniej była położona bardziej na zachód. Stare zagrody musiały ustąpić po pierwsze: pod naporem wody jeziora, po drugie, przed niebezpieczeństwem przelania się morza przez wydmy. Z dawnych czasów na mierzei kopańskiej znajdowane są archeologiczne pozostałości przedmiotów codziennego użytku.

Historyczne nazwy wsi:

  • ok.     1400r. - Vittja

  • 1485r. - Clonnevytze

  • 1504r. – Klonneuitze

  • 1618r. – Vitte

  • 1945r. - Witowo, Wistowo

  • 1951r. - Wicie 


Inne spotykane dawne nazwy: Rügenwalder Vitte, Klonnerwitte, Klennevitte, Kleine Vitte.